VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
flags
 
Aktuality
Organizačný výbor konferencie:

Predseda :
Ing. Gabriel HRUBÝ, MSc., DBA

Členovia:
doc. Ing. Jozefina Drotárová, PhD.,MBA, MPH a Ing. Zuzana Gedeonová, PhD., MBA (prihlášky, registrácia, program)
kontakt: 055 / 727 43 23, conference@vsbm.sk
Bc. Iveta Štefuriková, MBA (finančné a materiálne zabezpečenie)
kontakt:055 / 720 10 79, ekonomicke@vsbm.sk
Ing. Radoslav Šulej, PhD., DBA, Ing. Milan Mališ (technické zabezpečenie, zborník) kontakt: 055/727 43 21 , info@vsbm.sk,

Ďalší členovia výboru:
Ing. mult. Bohumil Šejnoha, PhD., MSc., Ing Zuzana Čižiková, MBA, Ing. Martin Chovanec, MBA, LL.M, DBA, Ing. Alexander Vegso, Ing. Alena Buzová, Ing. Zlatica Geročová, MBA, Ing. Jozef Hakulin, Ing. Matúš Karaš, JUDr. Bc. Radovan Konečný, MBA, Ing. Michal Michalov, MBA, Ing. Kristína Staňová, MUDr. Matúš Baran, PhDr. Dominik Béreš, MBA, JUDr. Jana Furmanová, MBA, MUDr. Zuzana Kecerová, Ing. Lukáš Lacko, MSc., MBA, JUDr. Martina Podhorská, MUDr. Daniela Sendeková, MPH.
Poplatky:

Poplatok za publikovanie: 30 Eur

Poplatok za účasť: 90 eur

Poplatok prosím zasielajte na:
SK10 0200 0000 0025 9841 9859
Do poznámky uveďte:  meno, priezvisko, Konferencia 2022

Možné je tiež platiť na mieste v hotovosti.