VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
flags
 
GARANTI VEDECKEJ KONFERENCIE


Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Marián MESÁROŠ, DrSc. MBA, LL.M, DBA, MSc., MPH, Slovensko

Dr.h.c. doc. Ing. Peter LOŠONCZI, PhD., MBA, MSc., Slovensko

doc. Ing. Jozefína DROTÁROVÁ, PhD., MBA, MPH, Slovensko

Dr. Juliusz PIWOWARSKI, mim. prof., Poľsko

Dr.h.c. prof. JUDr. Jaroslav IVOR, DrSc., gen. v.d., Slovensko

prof. PhDr. Květoň HOLCR, DrSc, Slovensko

doc. PhDr. Branislav KOVÁČIK, PhD., Slovensko

Dr.h.c. prof. PhDr. Anna ELIÁŠOVÁ, PhD., DBA., Slovensko

prof. Ing. Vojtech JURČÁK, CSc., Slovensko

Dr.h.c. mult. prof. JUDr. Ing. Viktor PORADA, DrSc., Slovensko

prof. Igor BRITCHENKO, DrSc., Slovensko

prof. Georgi Lyubenov MANOLOV, PhD., Bulharsko
VEDECKÝ VÝBOR KONFERENCIE


Predseda:
prof. Ing. Josef REITŠPÍS, CSc., DBA, MSc.,VŠBM v Košiciach, Slovensko


Členovia:
Prof. Maksym BEZPARTOCHNYI, Dr.Sc., Lviv Polytechnic National University, Ukrajina

Dr.h.c. doc. Tetiana BUKOROS, Ph.D., MBA, Honor. Prof. University of Educational Management, Ukrajina 

doc. Endre DOBOS, PhD., Univerzita Miškolc, Maďarsko

  Dr.h.c. prof. Ing. Imrich DUFINEC, CSc., MBA, DBA, VŠBM, Slovensko

prof. AHNS dr Andrzej GOŁĘBIOWSKI, Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu, Radom, Poľsko

plk. PhDr. Štěpán KAVAN, PhD., Hasičský záchranný sbor JčK, Česko

doc. PhDr. Rastislav KAZANSKÝ, PhD., MBA, Univerzita Mateja Bela v BB, Slovensko

Dr. h. c. doc. JUDr. Štefan KOČAN, PhD., LL.M, VŠBM v Košiciach, Slovensko

Mgr. Oľga MANOLOVA, High School of Security and Economicks, Plovdiv, Bulharsko

dr. Božena SOWA, Rzeszów University, Poľsko

Ing. Jozef TURAC, PhD., MBA, LL.M., DHZ Babia hora, Rabčice, Slovensko

doc. Ing. Inga URIADNIKOVA, CSc., Hon. Prof., National University of Physical Education and Sport of Ukraine; Academy of Safety and Bases of Health, Ukrajina

doc. Ing. Vasyl Myronovych ZAPLATYNSKYI, PhD., Hon. Prof., professor ASBH., National     University of Physical Education and Sports, Kijev, Ukrajina

prof. AHNS  dr. Adam ZIÓŁKOWSKI Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu, Radom, Poľsko

prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz ZIÓŁKOWSKI, Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu, Radom, Poľsko