VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
flags
 
Aktuality
Organizačný výbor konferencie:

Predseda :
Ing. Gabriel HRUBÝ, MSc., DBA

Členovia:
Ing. Jozefina Drotárová, PhD.,MBA, (prihlášky a registrácia), kontakt: 055 / 727 43 23, conference@vsbm.sk
Iveta Štefuriková (finančné a materiálne zabezpečenie) kontakt: 055/720 10 79, ekonomicke@vsbm.sk
Dr.h.c. Ing. Peter Lošonczi, PhD. MBA, MSc.; Ing. Radoslav Šulej, PhD., Ing. Zuzana Gedeonová (technické zabezpečenie, zborník) kontakt: 055/727 43 21, info@vsbm.sk, zuzana.gedeonova@vsbm.sk

Ďalší členovia výboru:
Ing. Iveta Fabianová, LL.M, Ing. Bohumil Šejnoha, MSc., JUDr. Štefan Jakabovič, LL.M., Ing. Norbert Naď, MSc., PhDr. Ing. Jozef Haniš, Ing. Mgr. Marek Horvát, MBA, Ing. Ľubomír Majerník, DBA, Ing. Marek Majerník, MBA, Ing. Matúš Murajda, DBA,  Ing. Jaroslav Zaremba, MBA, Ing. Martin Chovanec, MBA, LL.M, DBA, Ing. Zuzana Čižiková, MBA, JUDr. Zsolt Suver, Ing. Bc. Alexander Végsö, Ing. Aneta Büdi, Ing. Alena Buzová, Ing. Zlatica Geročová, MBA, Ing. Jozef Hakulin, Ing. Matúš Karaš, Ing. Michal Michalov, MBA, Ing. Kristína Staňová, Ing. Zuzana Sochuľáková, Ing. Silvia Zemjanová
Poplatky:

Online konferencia vrátane publikovania v zborníku je BEZ POPLATKU.

Dávame vám do pozornosti medzinárodnú vedeckú online konferenciu, ktorej mame česť byť spoluorganizátor, s názvom:

STRATEGIC IMPERATIVES FOR THE DEVELOPMENT OF BUSINESS
ENTITIES UNDER TURBULENCE

22 April, 2021, Sofia - Bulgaria