VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
flags
 
GARANTI VEDECKEJ KONFERENCIE


Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Marián MESÁROŠ, DrSc. MBA, LL.M, DBA, MSc., Slovensko

Dr.h.c. Ing. Peter LOŠONCZI, PhD., MBA, MSc., Slovensko

Ing. Jozefína DROTÁROVÁ, PhD., MBA, Slovensko

prof. RNDr. Danica KAČÍKOVÁ, PhD., MSc., Slovensko

Dr. Juliusz PIWOWARSKI, prof. WSBPI, Poľsko

Prof. PhDr. Květoň HOLCR, DrSc, Slovensko

prof. Andrzej MISIUK, Poľsko

Dr.h.c. prof. PhDr. Anna ELIÁŠOVÁ, PhD., DBA, Slovensko

prof. Ing. Vojtech JURČÁK, CSc., Slovensko
VEDECKÝ VÝBOR KONFERENCIE


Predseda:
prof. Ing. Josef REITŠPÍS, CSc., DBA, MSc.,VŠBM v Košiciach, Slovensko


Členovia:
Dr.h.c. doc. Tetiana BUKOROS, Ph.D., MBA, Honor. Prof. University of Educational Management, Ukrajina
Dr.h.c. doc. JUDr. Štefan KOČAN, PhD., LL.M, VŠBM v Košiciach, Slovensko
doc. Endre DOBOS, PhD., Univerzita Miškolc, Maďarsko
Dr.h.c. prof. Ing. Imrich DUFINEC, CSc., MBA, Slovensko
plk. PhDr. Štěpán KAVAN, PhD., Hasičský záchranný sbor JčK, Česko
doc. PhDr. Rastislav KAZANSKÝ, PhD., MBA, Univerzita Mateja Bela v BB, Slovensko
doc. Ing. Andrea MAJLINGOVÁ, PhD. ,Technická univerzita vo Zvolene, Slovensko
doc. Ing. Ján MANDELÍK, PhD., VŠBM v Košiciach, Slovensko
dr. Božena SOWA, Rzeszów University, Poľsko
Ing. Jozef TURAC, PhD., MBA, LL.M., DHZ Babia hora, Rabčice, Slovensko
doc. Ing. Inga URIADNIKOVA, CSc., Hon. Prof., National University of Physical Education and Sport of Ukraine; Academy of Safety and Bases of Health, Ukrajina
doc. Ing. Vasyl Myronovych ZAPLATYNSKYI, PhD., Hon. Prof., professor ASBH., National University of Physical Education and Sports, Kijev, Ukrajina
Dávame vám do pozornosti medzinárodnú vedeckú online konferenciu, ktorej mame česť byť spoluorganizátor, s názvom:

STRATEGIC IMPERATIVES FOR THE DEVELOPMENT OF BUSINESS
ENTITIES UNDER TURBULENCE

22 April, 2021, Sofia - Bulgaria