Zborník abstraktov na stiahnutie nájdete TU

Príspevky autorov sú publikované v mimoriadnom čísle
recenzovaného vedeckého časopisu
Košická bezpečnostná revue


Periodikum vydáva :
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva  v Košiciach,
Kukučínova 17, 040 01 Košice
IČO: 35 577 720

Evidenčné číslo Ministerstva kultúry SR: EV 4234/10
ISSN 1338-4880  (tlačené vydanie)
ISSN 1338-6956 (online)
periodicita : polročník
web: http://www.vsbm.sk/revue.html
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
12. - 13. november 2015

KOŠICE, Slovensko
 
Aktuality
flags
english version
pdf verzia pozvánky