VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
12. - 13. november 2015

KOŠICE, Slovensko
 
GARANTI VEDECKEJ KONFERENCIE


Dr.h.c. prof. Ing Marián MESÁROŠ, DrSc. MBA, Slovensko

Dr.h.c. mult. prof. JUDr. Ing. Viktor PORADA, DrSc., Česká republika

genmjr. Ing. Miroslav KOCIAN, Belgicko

prof. JUDr. Ján SVÁK, DrSc., Slovensko

prof. JUDr. Jaroslav IVOR, DrSc., gen. v zálohe, Slovensko

prof. JUDr. Jozef KLIMKO, DrSc., Slovensko

prof. PhDr. Jiří STRAUS, DrSc., Česká republika

Dr. h.c. prof. Stanisław DAWIDZIUK, PhD., Poľsko

Dr. h. c. prof. Pawel CZARNECKI, PhD., Poľsko

prof. Bjong Wolf  YEIGH, PhD., brig. gen. v zálohe, USA

Dr. Oleksandr TYTARCHUK, PhD.,  Ukrajina

prof. Natalia Grigorievna KALASHNYK, DSc., Ukrajina

prof. Anatolii Mikolajovich MIROSHNYCHENKO, DSc., Ukrajina

JUDr. Marianna MOCHNÁČOVÁ, PhD., Slovensko

doc. Ing. Stanislav SZABO, PhD., mim. prof., Česká republika

prof. Dr. hab. Ewa BOJAR, Poľsko

prof. Ing. Pavel POLEDŇÁK, CSc., Česká republika

prof. Ing. Miroslav KELEMEN, PhD. MBA, brig. gen. v zálohe, Slovensko
flags
english version
VEDECKÝ VÝBOR KONFERENCIE


Predseda:
Dr.h.c. prof. Ing. Marián MESÁROŠ, DrSc. MBA - VŠBM v Košiciach, predseda Správnej rady - Prezident; štatutárny zástupca, Slovensko

Členovia:
doc. Mgr. Milan ADÁMEK, PhD., FAI UTB ve Zlíně, Česká republika
prof. Ing. Karol BALOG, PhD., STU Bratislava, Slovensko
insp. dr. Piotr BOGDALSKI,  Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Poland
prof. PhDr. Ján BUZALKA, CSc. , Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Slovensko
prof. Ing. Vladimír ČOP, DrSc., SPINEA Ltd. Slovensko
dr hab. prof. nadzw. Roman DROZD, Akademia Pomorska w Slupsku, Poland
prof. Ing. Zdeněk DVOŘÁK, PhD., FBI ŽU v Žiline, Slovensko
brig. gen. doc. Ing. Boris ĎURKECH, CSc.,  Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika, Slovensko
doc. Dr. Jacek DWORZECKI, PhD., Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Poland
pplk. Ing. Štefan GALLA, PhD. , Požiarnotechnický a expertízny ústav MV SR
Ing. Jozef HALCIN, Odbor prevencie kriminality, kancelária ministra vnútra SR
prof. PhDr. Květoň HOLCR, DrSc. , Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Slovensko,
Ing. Jaromír JEZNÝ, PhD. , Klaster AT+ R; GR ZTS VVÚ, a.s. Košice, Slovensko
prof. Ing. Vojtech JURČÁK, CSc., Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika, Slovensko
prof. RNDr. František KAČÍK, PhD., Technická univerzita Zvolen, Slovensko
prof. RNDr. Danica KAČÍKOVÁ, PhD., Technická univerzita Zvolen, Slovensko
doc. JUDr. Štefan KOČAN, PhD., Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Slovensko
plk. Mgr. Štěpán KAVAN, Ph.D., Hasičský záchranný sbor JčK, Česká republika
prof. Ing. Pavel NEČAS PhD., VŠBM v Košiciach, Slovensko
generál JUDr. Alexander NEJEDLÝ, Hasičský a záchranný zbor SR, MV SR, Slovensko
insp. dr hab. Izabela NOWICKA, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Poland
doc. dr. hab. Antoni OLAK, PhD., Rzeszów University, Poland
doc. Dr. Lubomír PÁNA, PhD., Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice, Česká republika
Dr. Juliusz PIWOWARSKI, WSzBPiI APEIRON w Krakowie, Poland
prof. Dr. Zoltán RAJNAI, Óbuda University Budapest, Hungary
dr hab. prof. UR  Bogusław ŚLUSARCZYK, Rzeszów University, Poland
dr. Božena SOWA, Rzeszów University, Poland
prof. Ing. Jozef STIERANKA, PhD., Akadémia Policejného zboru v Bratislave, Slovensko
prof. RNDr. Zora THOMOVÁ, PhD., The State University of New York Institute of Technology, USA
prof. Dr. Klára KECKSKEMÉTHY SIPOS, PhD. National University of Public Service, Budapest, Hungary
doc. Dr. Jan WALUSZEWSKI, WSH im. Bolesława Markowskiego w Kielcach,  Poland
doc. Vasyl Myronovych ZAPLATYNSKYI, PhD., National University of Physical Education and Sports, Kijev, Ukrajina
pdf verzia pozvánky