VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
12. - 13. november 2015

KOŠICE, Slovensko
 
Aktuality
Predseda Organizačného výboru konferencie:
Ing. Bohumil Mazák - kvestor VŠBM v Košiciach

Členovia: Bc. Deylová, Ing. Ražek, Ing. Fabianová, Ing. Blišťanová, PhD., Ing. Mašľan, Ing. Palko, Ing. Drotárová, Mgr. Bodor, Ing. Bocáková, Ing. Antalíková,  Mgr. Čižmárová, Mgr. Kručanica, RNDr. Kancírová, Mgr. Palaščáková.


Web-stránka konferencie :  http://conference.vsbm.sk

Poštová adresa:
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Kukučínova 17, 040 01 Košice
Slovenská republika

Konferencia sa koná v objekte VŠBM Košice na Košťovej 1 v Košiciach.

Prezentácia účastníkov: 12.11.2015 od 12:30 do 14:00 hod.
(vstupný pavilón VŠBM Košice, Košťova 1, http://www.vsbm.sk/mapa.html)


Elektronickú prihlášku na konferenciu s abstraktom článku prosíme vyplňte do 3. novembra 2015.


Konferenčný poplatok účastníkov konferencie je 90,- € (okrem garantov konferencie).
Konferenčný poplatok pre autorov článkov bez ich účasti na konferencii je 30,- €.

Konferenčný poplatok uhraďte prevodom na účet do 5. novembra 2015.
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. Košice; Číslo účtu: 21 8564 2155/0200
IBAN: SK 76 0200 0000 0021 8564 2155; VS: 12112015; KS: 0308
BIC Code: SUBASKBX
alebo v hotovosti priamo pri prezentácii v deň konferencie. Platba kreditnými kartami nie je možná.

Konferenčný poplatok zahŕňa: zborník abstraktov z konferencie (CD), občerstvenie počas spoločenského večera, obed a občerstvenie počas rokovaní konferencie. V konferenčnom poplatku nie je zahrnuté ubytovanie účastníkov.

Plné znenia článkov/príspevkov vypracovaných podľa pokynov pre autorov zasielajte najneskôr do 7. novembra 2015 elektronickou poštou na: jana.antalikova@vsbm.sk. Vedecké články budú publikované v mimoriadnom vydaní vedeckého recenzovaného časopisu Košická bezpečnostná revue http://www.vsbm.sk/revue.html

Rokovací jazyk konferencie: slovenský, anglický, francúzský, ukrajinský, ruský, český a poľský. Konferencia sa koná v objekte Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach na Košťovej 1 v Košiciach, http://www.vsbm.sk/mapa.html

Odporúčané ubytovanie pre účastníkov konferencie (garantom a členom vedeckého výboru konferencie zabezpečí organizátor ubytovanie bezplatne):
http://www.hotelakademia.sk - (členovia vedeckého výboru)
http://www.hotelrocakosice.sk - (garanti)

Ďalšie informácie: jana.antalikova@vsbm.sk
flags
english version
pdf verzia pozvánky