VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
13. - 14. november 2014

KOŠICE
Slovenská republika
 
Aktuality
Predseda Organizačného výboru konferencie:
Ing. Ondrej Jamnický - kvestor VŠBM v Košiciach, člen Správnej rady VŠBM Košice.

Členovia výboru: Ing. M. Leško, Ing. M. Mašľan, Ing. Palko, Ing. Drotárová, Ing. Mlynárová, Mgr.Bodor, Ing. Bocáková, Ing. Mazák, Bc.Antalíková, Z. Deylová, JUDr. Nejedlý


Web-stránka konferencie :  http://conference.vsbm.sk


Konferenčný poplatok pre autorov článkov publikovaných v zborníku z konferencie bez ich účasti na konferencii je 30,-€.

Plné znenia článkov/príspevkov vypracovaných podľa priložených pokynov zasielajte najneskôr do 7. novembra 2014 elektronickou poštou na: conference@vsbm.sk a
michaela.mlynarova@vsbm.sk

Články zaslané po tomto termíne nebudú publikované v elektronickom zborníku z konferencie, ale v „Zborníku vedeckých prác VŠBM v Košiciach 2014“.
Štúdie vybrané vedeckým výborom konferencie budú publikované vo vedeckom časopise Košická bezpečnostná revue č. 1/2015.Rokovací jazyk konferencie: slovenský, český, anglický, ruský.


Ďalšie informácie: conference@vsbm.sk a michaela.mlynarova@vsbm.sk
flags
english version