VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
flags
 
Aktuality
Poplatky:

Konferenčný poplatok účastníkov konferencie je 90,- € (okrem garantov konferencie).
Konferenčný poplatok pre autorov článkov bez ich účasti na konferencii je 30,- €.

Konferenčný poplatok uhraďte prevodom na účet do 4. novembra 2017.
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. Košice; Číslo účtu: 21 8564 2155 / 0200
IBAN: SK 76 0200 0000 0021 8564 2155; VS: 12112015; KS: 0308
BIC Code: SUBASKBX
alebo v hotovosti priamo pri prezentácii v deň konferencie. Platba kreditnými kartami nie je možná.

Konferenčný poplatok zahŕňa: zborník z konferencie (CD), občerstvenie počas spoločenského večera, obed a občerstvenie počas rokovaní konferencie. V konferenčnom poplatku nie je zahrnuté ubytovanie účastníkov.

Organizátor nezabezpečuje ubytovanie účastníkov. Odporúčané ubytovanie:

http://www.hotelakademia.sk/


http://www.hotelrocakosice.sk/

http://www.kosicehotel.sk/

http://www.hotel-centrum.sk/
Organizačný výbor konferencie:

Predseda :
Ing. Monika Blišťanová, PhD. MBA

Členovia:
Ing. Jozefina Drotárová, PhD. (prihlášky a registrácia), kontakt: 055 / 727 43 23, conference@vsbm.sk
Ing. Zdenka Deylová, MBA, Bc. Andrea Turcsanyiová (finančné a materiálne zabezpečenie), kontakt: 055 / 720 1079, 
                   ekonomicke@vsbm.sk
Ing. Peter Lošonczi, PhD. MBA, Ing. Martina Vacková,PhD. (technické zabezpečenie, zborník), kontakt: 055/727 43 21,
                   info@vsbm.sk

Ďalší členovia výboru:
Ing. Iveta Fabianová, LL.M., Ing. Martin Mašľan, Ing. Peter Palko, MBA, Mgr. Ladislav Kručanica, PhD., Mgr. Katarína Pivoňková, JUDr. Štefan Jakabovič, LL.M., Bc. Antonina Titarenko, Ing. Norbert Naď