VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
flags
 
Aktuality
Predseda Organizačného výboru konferencie:

Ing. Bohumil Mazák - kvestor VŠBM v Košiciach


Členovia: Bc. Zdenka Deylová, Ing. Iveta Fabianová, Ing. Martin Mašľan, Ing. Peter Palko, MBA, Ing. Jozefina Drotárová, JUDr. Ing. Mikuláš Bodor, MBA, Ing. Lucia Somorovská,  Mgr. Ladislav Kručanica, PhD.,  RNDr. Mária Kancírová,  PhD., Mgr. Katarína Pivoňková, Ing. Petronela Palková, RNDr. Lenka Šonková, Bc. Slávka Loziňáková, PhDr. Jaroslav Naď, JUDr. Štefan Jakabovič


Web-stránka konferencie :  http://conference.vsbm.sk

Poštová adresa:
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Kukučínova 17, 040 01 Košice
Slovenská republika

Konferencia sa koná v objekte VŠBM Košice na Košťovej 1 v Košiciach.

Prezentácia účastníkov: 10.11.2015 od 12:30 do 14:00 hod.
(vstupný pavilón VŠBM Košice, Košťova 1, GPS: 48.710975, 21.263460)


Elektronickú prihlášku na konferenciu s abstraktom článku prosíme vyplňte do 28. októbra 2016.


Konferenčný poplatok účastníkov konferencie je 90,- € (okrem garantov konferencie).
Konferenčný poplatok pre autorov článkov bez ich účasti na konferencii je 30,- €.

Konferenčný poplatok uhraďte prevodom na účet do 4. novembra 2016.
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. Košice; Číslo účtu: 21 8564 2155/0200
IBAN: SK 76 0200 0000 0021 8564 2155; VS: 12112015; KS: 0308
BIC Code: SUBASKBX
alebo v hotovosti priamo pri prezentácii v deň konferencie. Platba kreditnými kartami nie je možná.

Konferenčný poplatok zahŕňa: zborník abstraktov z konferencie (CD), občerstvenie počas spoločenského večera, obed a občerstvenie počas rokovaní konferencie. V konferenčnom poplatku nie je zahrnuté ubytovanie účastníkov.

Plné znenia článkov/príspevkov vypracovaných podľa pokynov pre autorov zasielajte najneskôr do 4. novembra 2016 elektronickou poštou na: conference@vsbm.sk. Vedecké články budú publikované v mimoriadnom vydaní vedeckého recenzovaného časopisu Košická bezpečnostná revue http://www.vsbm.sk/revue.html. 

Rokovací jazyk konferencie: slovenský, anglický, francúzský, ukrajinský, ruský, český a poľský. Konferencia sa koná v objekte Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach na Košťovej 1 v Košiciach, GPS: 48.710975, 21.263460

Odporúčané ubytovanie pre účastníkov konferencie :
http://www.hotelakademia.sk
http://www.hotelrocakosice.sk

Ďalšie informácie: conference@vsbm.sk
pdf verzia