VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
flags
 
GARANTI VEDECKEJ KONFERENCIE


Dr.h.c. prof. Ing Marián MESÁROŠ, DrSc. MBA, LL.M., Slovensko

generál JUDr. Ľubomír ÁBEL, Slovensko 

generál JUDr. Alexander NEJEDLÝ, PhD., Slovensko

doc. Ing. Jozef PUTTERA, CSc., Slovensko

prof. JUDr. Jaroslav IVOR, DrSc., gen. v zálohe, Slovensko

prof. JUDr. Jozef KLIMKO, DrSc., Slovensko

Dr.h.c. prof. Stanisław DAWIDZIUK, PhD., Poľsko

Dr.h.c. prof. Pawel CZARNECKI,PhD., MBA, Poľsko

JUDr. Marianna MOCHNÁČOVÁ, PhD., Slovensko

Dr.h.c. doc. Ing. Stanislav SZABO, PhD., MBA, Česká republika

prof. Ing. Pavel POLEDŇÁK, CSc., Česká republika

doc. PhDr. Branislav KOVÁČIK, PhD., Slovensko

Dr. Juliusz PIWOWARSKI, mim. prof.,  Poľsko

Dr.h.c. doc. JUDr. Stanislav KRIŽOVSKÝ, PhD., LL.M. MBA, mim.prof., Slovensko
VEDECKÝ VÝBOR KONFERENCIE


Predseda:
prof. Ing. Pavel NEČAS, PhD., MBA, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach Slovensko

Členovia:
doc. Mgr. Milan ADÁMEK, PhD., FAI UTB ve Zlíně, Česká republika
prof. Ing. Karol BALOG, PhD., STU Bratislava, Slovensko
insp. dr. Piotr BOGDALSKI,  Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Poland
prof. PhDr. Ján BUZALKA, CSc. , Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Slovensko
prof. Ing. Vladimír ČOP, DrSc., SPINEA Ltd. Slovensko
prof. Ing. Zdeněk DVOŘÁK, PhD., FBI ŽU v Žiline, Slovensko
dr. hab. Jacek DWORZECKI, PhD., Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Poland
pplk. Ing. Štefan GALLA, PhD. MBA, Požiarnotechnický a expertízny ústav MV SR
Ing. Jozef HALCIN, Odbor prevencie kriminality, kancelária ministra vnútra SR
Ing. Jaromír JEZNÝ, PhD. , Klaster AT+ R; GR ZTS VVÚ, a.s. Košice, Slovensko
prof. Ing. Vojtech JURČÁK, CSc., Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika, Slovensko
prof. RNDr. František KAČÍK, PhD., Technická univerzita Zvolen, Slovensko
prof. RNDr. Danica KAČÍKOVÁ, PhD., Technická univerzita Zvolen, Slovensko
doc. JUDr. Štefan KOČAN, PhD., Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Slovensko
prof. Natalia Grigorievna KALASHNYK, DSc. Ukrajina
doc. Ing. Vladimír NĚMEC, PhD.,prof.h.c., ČVUT Praha, Česká republika
plk. Mgr. Štěpán KAVAN, Ph.D., Hasičský záchranný sbor JčK, Česká republika
insp. dr hab. Izabela NOWICKA, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Poland
prof. nadzw. dr. hab. Antoni OLAK, PhD., Wyzza Szkola Przedsiebiorczosci i Administracji w Lublinie, Poland
Ing. Peter LOŠONCZI, PhD.,MBA, VŠBM v KE, Slovensko
doc. Ing. Jiří DUŠEK, PhD., Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice, Česká republika
dr hab. prof. UR  Bogusław ŚLUSARCZYK, Rzeszów University, Poland
dr. Božena SOWA, Rzeszów University, Poland
prof. Ing. Jozef STIERANKA, PhD., Akadémia Policejného zboru v Bratislave, Slovensko
prof. Ing. Jozef BLAŽEK, CSc., VŠBM v KE, Slovensko
doc. PhDr. Magdaléna ONDICOVÁ, PhD., Akadémia Policejného zboru v Bratislave, Slovensko
Ing. Lucia KOVÁČOVÁ,PhD., Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach  v KE, Slovensko
dr. hab. Jan WALUSZEWSKI, WSH im. Bolesława Markowskiego w Kielcach,  Poland
doc. Vasyl Myronovych ZAPLATYNSKYI, PhD., National University of Physical Education and Sports, Kijev, Ukrajina
doc. PhDr. Rastislav KAZANSKÝ, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko
prof. Ing. Ladislav HOFREITER,PhD., FBI, ŽU v Žiline, Slovensko
Ing. Monika BLIŠŤANOVÁ,PhD..VŠBM v KE, Slovensko
prof. RNDr. Zora THOMOVÁ,PhD.,The State University New York, USA
prof. Ing. Milan ORAVEC,CSc.,TU Košice, Slovensko
Ing. Peter HAVAJ, PhD., VŠBM v KE, Slovensko
Dr. hab. Slawomir ZALEWSKI, PhD.  Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Poland
dr. hab. prof. UR Anna BARWIŃSKĄ - MAŁAJOWICZ, Rzeszów University, Poland
pdf verzia