Projekt : Adaptácia VŠBM na potreby modernej vedomostnej spoločnosti
Moderné vzdelávanie pre
vedomostnú spoločnosť
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
ITMS projektu: 26110230095
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 
Aktuality
Viac informácií o projekte sa dočítate TU (formát pdf)


O projekte v periodikách :

MESÁROŠ, M. - BLIŠŤANOVÁ, M. - KOVÁČOVÁ, L. - KRIŽOVSKÝ, S. :  ADAPTÁCIA VŠBM NA POTREBY MODERNEJ VEDOMOSTNEJ SPOLOČNOSTI, In: Košická bezpečnostná revué, č. 2/2013, str. 142 - 145,  ISSN 1338-4880  (tlačené vydanie), ISSN 1338-6956 (online), dostupné na: http://www.vsbm.sk/data/revue/revue-2-13.pdf

MESÁROŠ, M. : Realizácia projektu „Adaptácia VŠBM na podmienky vedomostnej spoločnosti“, In: ZONA 10, č. 1/2014, str. 6-7, ISSN 1338-4244 (tlačené vydanie), ISSN 1338-6964 (online vydanie), dostupné na: http://www.vsbm.sk/data/zona10/zona10_vsbm_1_2014.pdf