Projekt : Adaptácia VŠBM na potreby modernej vedomostnej spoločnosti
Moderné vzdelávanie pre
vedomostnú spoločnosť
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
ITMS projektu: 26110230095
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 
Názov aktivity: Modernizácia študijných materiálov a ich transformácia do e-learningovej podoby

Cieľ:
Cieľom aktivity je zmodernizovať študijné materiály na základe potrieb trhu a nových vedeckých poznatkov a zabezpečiť ich preklad do AJ a následnú transformáciu do e-learningovej podoby za účelom ich aktualizácie na základe potrieb trhu a nových vedeckých poznatkov.

Termín : 04/2013 - 09/2015

Koordinátor aktivity:  Ing. Peter Havaj, PhD. 
Aktuality
Na základe výsledkov aktivity 1.1 boli vybrané nasledujúce predmety, ku ktorým budú spracované nové študijné materiály: 

-Bezpečnostné informačné technológie,
-Teória bezpečnosti,
-Poisťovníctvo pre bezpečnostné manažérstvo,
-Projektovanie bezpečnostných systémov na ochranu objektov,
-Bezpečnosť podniku,
-Manažérska psychológia a sociológia,
-Bezpečnosť práce, produkcie a života,
-Audit manažérskych systémov,
-Európska bezpečnosť ,
-Zbrane a výbušniny.  

Tieto predmety budú spracované v slovenskom aj anglickom jazyku a následne budú spracované aj do elearningovej podoby.